Política de Privacidade

CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ.
Información relativa o Tratamento de Protección de Datos. (RXPD) e (LOPDGDD): En cumprimento da Lei
Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto
a normativa de Protección de Datos, e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no
tratamento de datos persoais, e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Informámoslle que aqueles
datos que Vd. nos facilite, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado de
Xestión Municipal, o seu tratamento farémolo co único fin de xestionar o servizo e únicamente para xestión
e trámite do seu expediente. No tratamento dos seus datos, aplicaremos a normativa de protección de
datos e políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade, se vostede desexa
acadar máis información en canto o tratamento de datos, o xeito de informar establecémolo por capas e
poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de datos que pode consultar
https://padernedeallariz.sedelectronica.gal/privacy.1 ou pode acadar dita información nas oficiñas
municipais (Rexistro) así como solitar exercer os dereitos: solicitar confirmación do tratamento dos seus
datos, dereito de acceso, de rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, oporse o
seu tratamento e solicitar a limitación deste, para elo deberá envíar solicitude a este Responsable do
Tratamento (Rexistro Principal) Rúa Rioseco, 7 (32111) Paderne de Allariz (Ourense), ou enviando e-mail a
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ditas solicitudes deberán ser dirixidas a Delegada de Protección Datos,
facendo referencia ao dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento
que o/a identifique, no caso de considerar que os seús dereitos non son atendidos tamén pode presentar
reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/